Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Skupina spoločnosti Freudenberg vám ďakuje za návštevu nášho pracovného portálu a za váš záujem o spoločnosť skupiny Freudenberg.

 

Informácie o ochrane osobných údajov pri postupe podávania žiadostí o zamestnanie v rámci EÚ

Ďalej vás budeme informovať podľa čl. 13 nariadenia GDPR o spracovaní vami poskytnutých údajov v rámci procesu podávania žiadostí o zamestnanie. Ak by ste mali otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť na nás alebo na osobu, ktorú sme poverili ochranou osobných údajov.

 

Identita zodpovednej osoby

Zodpovednosť za spracovanie vami poskytnutých údajov nesie spoločnosť Freudenberg uvedená v inzeráte.

K dispozícii je platforma spoločnosti:

Freudenberg & Co. KG

Hoehnerweg 2-4

D-69469 Weinheim

Telefón: +49 6201 80 0

Fax: +49 6201 88 0

E-Mail: info@freudenberg.com

 

Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov

Naša zodpovedná osoba poverená ochranou osobných údajov je k dispozícii na:

legitimis GmbH/Dellbrücker Straße 116/D-51469 Bergisch Gladbach

Telefón: +49 2202 28 941-0

E-mail: dataprotection-support@freudenberg.com/Web: www.legitimis.de

 

Účely spracovania a právny základ

Spracovanie vašich údajov sa realizuje na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR) s cieľom spracovania vašej žiadosti. V prípade zamestnania sa vykonáva ďalšie spracovanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR s cieľom realizácie pracovného pomeru.

 

Kategórie údajov a pôvod údajov

Údaje pre proces žiadosti o zamestnanie je možné rozdeliť do nasledujúcich kategórií: Kmeňové údaje, komunikačné údaje a údaje o vedomostiach a schopnostiach, akými sú vysvedčenia, životopis, posudky. Údaje z uvedených kategórií nám poskytnete zaslaním vašej žiadosti o zamestnanie.

 

Príjemca a transfer z tretích krajín

Vaše údaje sa postupujú len zamestnancom HR zodpovedným za žiadosť o zamestnanie, a to v rámci tej spoločnosti Freudenberg, v ktorej ste sa uchádzali o zamestnanie. Ak sa dostanete do užšieho výberu, postúpime vaše údaje aj rozhodujúcej osobe príslušného oddelenia. Okrem toho sa údaje nepostupujú tretím osobám.

 

Vaše práva

V súvislosti so spracovaním vašich údajov máte nasledujúce práva podľa čl. 15 až 22 nariadenia GDPR:

 • právo na informácie,
 • oprava,
 • vymazanie,
 • obmedzenie spracovania,
 • prenositeľnosť údajov.

Okrem toho môžete spracovanie vašich údajov kedykoľvek zrušiť. Ak si chcete uplatniť vaše právo, obráťte sa na príslušnú kontaktnú osobu personálneho oddelenia (pozri inzerát alebo potvrdzovací e-mail).

 

Dĺžka ukladania

V prípade zrušenia z vašej strany sa vaše údaje vymažú počas 4 týždňov po prijatí zrušenia. Ak vás nebudeme môcť prijať na danú pozíciu, vymažú sa vaše údaje po 6 mesiacoch od momentu, kedy od nás dostanete príslušnú správu. To platí, pokiaľ vymazaniu nebránia žiadne povinné zákonné požiadavky na uschovanie.

 

Žiadne automatizované rozhodovanie

Nerealizuje sa žiadne automatizované rozhodovanie (vrátane profilovania).

 

Zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov pri návšteve nášho pracovného portálu/našich ponúk pracovných miest

 

A) Pri návšteve nášho pracovného portálu/ponúk pracovných miest

Pokiaľ webovú stránku používate iba na informačné účely, teda pokiaľ sa neregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytujete žiadne informácie, zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré nášmu serveru poskytne váš prehliadač. Pokiaľ si chcete prehliadať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné, aby sme vám mohli ukázať našu webov stránku a aby sme mohli zaručiť stabilitu a bezpečnosť (právnym základom je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR):

 

 • IP adresa, 
 • dátum a čas žiadosti, 
 • rozdiel časového pásma k Greenwich Mean Time (GMT), 
 • obsah žiadosti (konkrétna stránka), 
 • stav prístupu/stavový kód HTTP, 
 • vždy prenesené množstvo údajov, 
 • webová stránka, z ktorej prichádza požiadavka, 
 • prehliadač,
 • prevádzkový systém a jeho rozhranie, 
 • jazyk a verzia softvéru prehliadača.

 

B) Pracovný newsletter

S vaším výslovným súhlasom s osobným kontaktovaním si môžete objednať náš nový pracovný newsletter, pomocou ktorého každý týždeň e-mailom informujeme o našich nových inzerátoch. Náš pracovný newsletter si môžete objednať na stránke https://jobs.freudenberg.com/cgi-bin/appl/selfservice.pl?action=jobletter a nakonfigurovať.

Kedykoľvek máte možnosť odhlásiť sa z nášho pracovného newsletteru, a to využitím deaktivačného odkazu v pracovnom newsletteri odoslanom prostredníctvom e-mailu.

O nových ponukách práce vás budeme individualizovane informovať e-mailom. Na tento účel smie spoločnosť Freudenberg & Co. KG spracúvať kontaktné údaje. Po vašom potvrdení si uložíme vašu e-mailovú adresu, aby sme vám mohli zasielať newsletter. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

Povinným údajom na preposielanie newslettera je iba vaša e-mailová adresa. Váš súhlas s preposielaním newslettera môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť objednávanie newslettera. Zrušenie môžete oznámiť kliknutím na odkaz, ktorý je k dispozícii v každom e-maile s newsletterom.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Podľa čl. 77 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pokiaľ máte názor, že spracovanie vašich osobných údajov neprebieha v právnom súlade. Napríklad sa môžete obrátiť na dozorný orgán zodpovedný za našu spoločnosť:

Štátny komisár pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií/Poštový priečinok 10 29 32/

D-70025 Stuttgart/Tel.: 0711-615541-0/E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de/Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Spravidla sa však môžete obrátiť na ktorýkoľvek vami zvolený dozorný orgán zodpovedajúci za ochranu údajov, ktorý sa nachádza v Nemecku.

 

 

Súbory cookie

Dodatočne k vyššie uvedeným údajom sa pri využívaní nášho pracovného portálu ukladajú do vášho počítača súbory cookie. V prípade súborov cookie ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na pevný disk a sú priradené k prehliadaču, ktorý používate, a prostredníctvom ktorých sa k miestu, ktoré používa súbory cookie (v tomto prípade my), priraďujú určité informácie. Súbory cookie nemôžu vykonávať žiadne programy ani prenášať na váš počítač vírusy. Slúžia na celkovú používateľskú prístupnosť a zefektívnenie internetovej ponuky. 

 

Táto webová stránka využíva pri prvom otvorení stránky cookie banner. Až po aktívnom súhlase s používaním súborov cookie, ktoré nie sú potrebné na funkčné prevádzkovanie stránky, dôjde k aktivácii a použitiu týchto funkcií v pracovnom portáli d.vinci.

a) Táto webová stránka využíva nasledujúce druhy súborov cookie, ktorých rozsah a funkciu vysvetľujeme nižšie: 

 

Prechodné súbory cookie (k tomu b)

 • css_cookie_test: Skontroluje, či môže prehliadač všeobecne zapisovať súbory cookie. Pokiaľ nie, pracovný portál nefunguje.

           Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: d.vinci

 • css_sid: Tento súbor cookie relácie ukladá údaje v procese žiadosti o zamestnanie. Táto relácia sa vyprázdni po odovzdaní žiadosti.

          Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: d.vinci

 • YSC: Tento súbor cookie umožňuje stránke YouTube získavať informácie o používaní videí, ktoré ukladáme na YouTube.
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube

 

Trvalé súbory cookie (k tomu c)
 

 • _ga: _ga sa používa na rozlíšenie používateľov a má dobu platnosti dva roky.
  Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • _gid: _gid sa používa na rozlíšenie používateľov a má priebeh 24 hodín. 
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • _gat_UA-33026049-1: _gat sa používa na obmedzenie žiadostí a má priebeh desať minút.
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • PREF, VISITOR_INFO1_LIVE: Tieto súbory cookie umožňujú stránke YouTube získavať informácie o používaní videí, ktoré ukladáme na YouTube.
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube
 • SÚHLAS: Súbor cookie súhlasu YouTube s obsahmi iframe. 
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube
 • _gat_UA-XXX: Tento súbor cookie používa knižnica Google Tag Manager a obsahuje číslo „účtu používateľa“ pripojeného účtu „Google Analytics“. Tento súbor cookie sa nepoužíva na identifikáciu jednotlivých osôb, ktoré navštívia webovú stránku.
  Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: Google Tag Manager
 • bcookie: linkedin.com

          Tento súbor cookie používa sociálna networkingová služba LinkedIn na sledovanie používania lokalizovaných služieb. (trvalý)

 • lidc: linkedin.com

          Tento súbor sa používa pre Linkedin Ad Analytics, aby sa sprostredkovalo smerovanie používateľa. (trvalý)

 • personalization_id: twitter.com

           Tento súbor cookie sa ukladá z dôvodu integrácie služby Twitter a s tým spojenými možnosťami zdieľania na sociálnych médiách. (trvalý)

 • UserMatchHistory: linkedin.com

           Tento súbor cookie sa používa na sledovanie používateľa na viacerých webových stránkach, aby bolo možné prezentovať relevantnú reklamu založenú na preferenciách používateľa. (trvalý)

 • _fbp: facebook.com

          Tento súbor cookie používa služba Facebook, aby bolo možné zobrazovať rad reklamných výrobkov, napríklad ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. (trvalý)

 • fr: facebook.com

          Tento súbor cookie používa služba Facebook, aby bolo možné zobrazovať rad reklamných výrobkov, napríklad ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. (trvalý)

 • lang: linkedin.com (prechodný)
 • lang: ads.linkedin.com (prechodný)

          Tento súbor cookie ukladá verziu jazyka webovej stránky, ktorú zvolil používateľ.

 

b) Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. K tomu sa zaraďujú špeciálne súbory cookie relácie. Ukladajú takzvané ID relácie, pomocou ktorého je možné k spoločnej relácii priradiť rôzne žiadosti vášho prehliadača. Tak je možné znovu rozpoznať váš počítač, keď sa vrátite na našu webovú stránku. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač. 

c) Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po stanovenej dobe, ktorá sa môže odlišovať v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača. 

d) Nastavenie vášho prehliadača môžete konfigurovať podľa vašich požiadaviek a napr. môžete odmietnuť prijatie súborov cookie tretích strán alebo prijatie všetkých súborov cookie. Upozorňujeme vás na to, že prípadne nebudete môcť využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. 

 

 

Použitie služieb Google Analytics a Google Tag Manager


(1) Táto webová stránka využíva službu Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Spoločnosť Google Analytics využíva tzv. súbory cookie, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvom súboru cookie o vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google do USA a tam sa ukladajú.

V prípade aktivácie anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke sa vaša IP adresa vopred skráti spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa na server cez spoločnosť Google prenesie do USA celá IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky využíva spoločnosť Google tieto informácie na vyhodnotenie vášho využívania webovej stránky, zostavovanie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s využívaním webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webovej stránky. 

(2) IP adresa poskytnutá z vášho prehliadača v rámci služby Google Analytics sa nespája s inými údajmi od spoločnosti Google. 

(3) Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru vášho prehliadača; poukazujeme však na to, že v tomto prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zaznamenávať údaje vytvárané prostredníctvom súboru cookie a údaje, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stránky (vrát. vašej IP adresy); rovnako môžete zabrániť spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a nainštalovaním nasledujúceho doplnku prehliadača dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Táto webová stránka používa službu Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp()“. Tak sa IP adresy ďalej spracúvajú skrátené, čiže tak je možné vylúčiť prepojenie s danou osobou. Pokiaľ dôjde k prepojeniu s danou osobou na základe získaných údajov, okamžite sa toto prepojenie vylúči a osobné údaje sa tak okamžite vymažú. 

(5) Službu Google Analytics využívame na analýzu používania našej webovej stránky a na možnosť pravidelného zlepšovania. Na základe získaných štatistík môžeme vylepšiť našu ponuku a urobiť ju pre vás, ako používateľa, ešte zaujímavejšou. Vo výnimočných prípadoch, keď sa osobné údaje prenášajú do USA, podlieha Google štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právnym základom pre využívanie služby Google Analytics je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

(6) Informácie poskytovateľa z tretej strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmienky použitia: http://www.google.com/analytics/terms/de.html
Prehľad o ochrane osobných údajov: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, a vyhlásenie o ochrane osobných údajov: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Táto webová stránka využíva službu Google Analytics aj na analýzu toku používateľov prekračujúcu rámec zariadenia, ktorá sa vykonáva prostredníctvom ID používateľa. Vo vašom účte zákazníka môžete v časti „Moje údaje“, „Osobné údaje“ deaktivovať analýzu vášho používania prekračujúcu rámec zariadenia.

(8) Použitie služby Google Tag Manager: Služba Google Tag Manager je riešenie, ktoré umožňuje predajcom spravovať značky webových stránok prostredníctvom jedného rozhrania. Samotný nástroj Tag Manager (ktorý implementuje značky) je doménou bez využitia súborov cookie a nezaznamenáva žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje spúšťanie iných značiek, ktoré za určitých okolností môžu z vašej strany zaznamenávať údaje. Služba Google Tag Manager nesiaha na tieto údaje. Keď sa vykoná deaktivácia na úrovni domény alebo súboru cookie, zostáva táto deaktivácia platná pre všetky sledovacie značky, ktoré sa implementujú službou Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Na vylúčenie z evidencie prostredníctvom služby Google Tag Manager kliknite sem.

 

 

Zapojenie služby tretej strany


YouTube
(1) Do našej online ponuky sme zapojili YouTube videá, ktoré sú uložené na stránke www.YouTube.com a ktoré je možné prehrať priamo z našej webovej stránky. Tieto všetky videá sú zapojené do „rozšíreného režimu ochrany osobných údajov“, tzn. že sa o vás ako o používateľovi do YouTube neprenášajú žiadne údaje, keď si video neprehráte. Až keď si prehráte videá, prenesú sa údaje uvedené v odseku 2. Na tento prenos údajov nemáme žiadny vplyv.

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f GDPR.

(2) Na základe návštevy na webovej stránke získa YouTube informáciu, že ste otvorili príslušnú podstránku našej webovej stránky. K tomu sa poskytnú údaje uvedené v odseku „Zhromažďovanie a ukladanie osobných údajov“ a „Súbory cookie“ tohto vyhlásenia. To sa realizuje nezávisle od toho, či YouTube poskytne používateľský účet, prostredníctvom ktorého sa prihlasujete, alebo či nie je k dispozícii žiadny používateľský účet. Keď sa prihlásite do spoločnosti Google, vaše údaje sa priamo priradia k vášmu účtu. Pokiaľ si priradenie k vášmu profilu na YouTube neprajete, musíte sa pred aktiváciou tlačidla odhlásiť. Spoločnosť YouTube ukladá vaše údaje ako profily používania a využíva ich na účely reklamy, prieskumu trhu alebo štruktúry webovej stránky prispôsobenej požiadavkám. Také vyhodnotenie sa vykonáva najmä (obzvlášť v prípade neprihlásených používateľov) na poskytnutie reklamy podľa požiadaviek a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o ich aktivitách na našej webovej stránke. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto profilov používateľov, pričom sa však musíte obrátiť na YouTube, aby ste ich mohli uplatniť. 

(3) Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania a údajov a ich spracovania spoločnosťou YouTube nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Tam nájdete aj ostatné informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia ochrany vašej súkromnej sféry: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Spoločnosť Google spracúva vaše osobné údaje aj v USA a štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Facebook
Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov pri používaní doplnkov Facebook

Vystúpenie spoločnosti Freudenberg na internete obsahuje programy, príp. doplnky sociálnej siete Facebook. Pritom ide o tlačidlo s logom Facebook a príslušným pokynom „Zdieľať na“. Sociálnu sieť prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (ďalej iba Facebook). Všetky procesy spracovania údajov v tejto súvislosti nevykonávame my, ale Facebook. Nie je presne známe, ktoré procesy spracovania údajov vykonáva Facebook pri a po otvorení stránky fanúšika používateľom. Preto vám vieme poskytnúť iba nasledujúce informácie, ktoré sa vzťahujú na momentálne dostupný rozsah vedomostí:

Keď sa prihlásite na Facebook, zhromažďuje Facebook údaje týkajúce sa vašich akcií, interakcií a pohybov v rámci tejto sociálnej siete, ktoré spoločnosť Facebook Inc. využíva na optimalizáciu svojho profilu priameho marketingu, ktorý je personalizovaný pre každého používateľa, na obchodné účely, a spája tieto údaje s vaším profilom a vašimi registračnými údajmi, ktoré ste tam uviedli, a ostatnými informáciami v rámci sociálnej siete, ktoré ste uviedli vy alebo niekto iný. Čo sa týka účelu a rozsahu zhromažďovania údajov spoločnosťou Facebook a ďalšieho spracovania a využívania vašich údajov, ako aj práv s tým súvisiacich a možností nastavenia, ktoré máte na ochranu vašej súkromnej sféry, poukazujeme na upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, na ktoré nemáme žiadny vplyv (http://www.facebook.com/about/privacy/).

Aj keď sa neprihlásite na Facebook, ukladá a využíva spoločnosť Facebook Inc. údaje o používanom operačnom systéme, verzii prehliadača, IP adrese a o odvoditeľnom mieste pôvodu, z ktorého pochádza. Okrem toho vás dokáže Facebook znovu rozpoznať na základe takzvaných súborov cookie aj ako neprihláseného/neregistrovaného používateľa a dokáže štatistické údaje získané z otvorenia stránky pri vašom ďalšom prihlásení, prípadne pri vašej prvej registrácii na Facebooku použiť na vytvorenie profilu.“

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

 

Twitter

Spoločnosť Freudenberg dodržiava pri používaní smernice týkajúce sa dodržiavania konverzie a cieľových skupín spoločnosti Twitter šitých na mieru (https://support.twitter.com/articles/20172376#). Používatelia, ktorí chcú deaktivovať reklamu od spoločnosti Twitter na základe ich záujmu, môžu tak urobiť napr. prostredníctvom vhodného odhlasovacieho mechanizmu stanoveného spoločnosťou (momentálne tu: https://support.twitter.com/articles/20171528#). Vaše nastavenia ochrany údajov v spoločnosti Twitter môžete zmeniť na stránke http://twitter.com/account/settings. Upozornenia týkajúce sa ochrany údajov nájdete na http://twitter.com/de/privacy

 

LinkedIn

V prípade LinkedIn môžete odmietnuť reklamu založenú na záujme. https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. Dbajte na to, že odmietnutie takej reklamy neodstráni inzeráty stránok, ktoré ste navštívili. To znamená iba to, že inzeráty, ktoré sa vám ukazujú, nie sú bezpodmienečne prispôsobené vašim osobným záujmom. Keď nie ste členom LinkedIn, nájdete ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov, smernice cookie na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

 

Xing

Inzeráty pracovných miest môžete zdieľať na XING. Tu platia ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov spoločnosti XING uvedené na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

Právnym základom pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. a GDPR.

 

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

Podľa čl. 77 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, pokiaľ máte názor, že spracovanie vašich osobných údajov neprebieha v právnom súlade. Napríklad sa môžete obrátiť na dozorný orgán zodpovedný za našu spoločnosť:

Štátny komisár pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií/Poštový priečinok 10 29 32/

D-70025 Stuttgart/Tel.: 0711-615541-0/E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de/Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

Spravidla sa však môžete obrátiť na ktorýkoľvek vami zvolený dozorný orgán zodpovedajúci za ochranu údajov, ktorý sa nachádza v Nemecku.