Prohlášení o ochraně osobních údajů

Skupina Freudenberg vám děkuje za návštěvu našeho pracovního portálu a za zájem o společnosti skupiny Freudenberg.

 

Informace o ochraně osobních údajů k procesu podávání žádostí o práci v rámci EU

V dalším textu vás budeme v souladu s článkem 13 GDPR informovat o zpracování vašich nashromážděných údajů v rámci procesu podávání žádostí o práci. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich údajů, neváhejte se obrátit na nás nebo našeho úředníka pro ochranu údajů.

 

Totožnost odpovědné osoby

Za zpracování nashromážděných údajů odpovídá společnost Freudenberg uvedená v inzerátu práce.

Platformu poskytuje:

Freudenberg & Co. KG

Hoehnerweg 2-4

D-69469 Weinheim

Telefon: +49 6201 80 0

Fax: +49 6201 88 0

E-mail: info@freudenberg.com

 

Kontaktní údaje na úředníka pro ochranu údajů

Našeho odpovědného úředníka pro ochranu údajů můžete kontaktovat na:

legitimis GmbH / Dellbrücker Straße 116 / D-51469 Bergisch Gladbach

Telefon: +49 2202 28 941-0

E-mail: dataprotection-support@freudenberg.com / Web: www.legitimis.de

 

Účely zpracování a právní základ

Zpracování vašich údajů probíhá pouze na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) za účelem zpracování vaší žádosti o práci. V případě vzniku pracovního poměru se další zpracování provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovního poměru.

 

Kategorie dat a jejich původ

Údaje k procesu žádosti o práci lze rozdělit do následujících kategorií: Kmenová data, data komunikace a údaje o znalostech a dovednostech, jako jsou certifikáty, životopis, hodnocení. Odesláním žádosti o práci nám poskytnete data z výše uvedených kategorií dat.

 

Příjemce a převod ze třetích zemí

Vaše údaje budou předány pouze příslušnému pracovníkovi HR oddělení odpovědnému za žádosti o práci v rámci společnosti Freudenberg, přes kterou jste se přihlásili. Jste-li zařazeni do užšího výběru, budou vaše údaje rovněž předány osobám s rozhodovací pravomocí příslušného oddělení. Neexistuje žádné další zpřístupnění třetím stranám.

 

Vaše práva

Pokud jde o zpracování vašich osobních údajů, máte podle článků 15 až 22 GDPR následující práva:

 • právo na informace,
 • opravu,
 • vymazání,
 • omezení zpracování,
 • přenositelnost dat.

Kromě toho můžete kdykoli proti zpracování vašich dat vznést námitku. Pokud chcete uplatnit své právo, kontaktujte odpovědnou kontaktní osobu na personálním oddělení (viz inzerát práce nebo potvrzovací e-mail).

 

Doba uložení

Pokud svůj souhlas odvoláte, budou vaše data smazána do 4 týdnů od přijetí odvolání. Pokud vás na danou pozici nemůžeme dosadit, budou vaše data smazána po 6 měsících od okamžiku, kdy od nás dostanete odpovídající zprávu. Výše uvedené platí, pokud neexistují žádné zákonné povinnosti k uchovávání dat, které by vymazání bránily.

 

Žádné automatické rozhodování

Neprovádí se žádné automatické rozhodování (včetně profilování).

 

Shromažďování a ukládání osobních údajů při návštěvě našeho pracovního portálu / našich pracovních nabídek

 

A) Při návštěvě pracovního portálu / pracovních nabídek

 

Používáte-li web pouze za informačními účely, tj. pokud se nezaregistrujete nebo nám jiným způsobem neposkytnete informace, budeme shromažďovat pouze ty osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Pokud si chcete prohlédnout náš web, budeme shromažďovat následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám mohli web zobrazit a zajistit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR):

 

 • IP adresa, 
 • datum a čas požadavku, 
 • rozdíl v časové zóně vůči greenwichskému střednímu času (GMT), 
 • obsah žádosti (konkrétní stránka), 
 • přístupový stav / stavový kód HTTP, 
 • právě přenesené množství dat, 
 • web, z něhož žádost o práci pochází, 
 • prohlížeč,
 • operační systém a jeho plocha, 
 • jazyk a verze softwaru prohlížeče.

 

B) Job Newsletter

S vaším výslovným souhlasem k osobnímu kontaktování se můžete přihlásit k odběru Job Newsletteru, ve kterém vás budeme každý týden informovat o našich nových pracovních místech. Náš Job Newsletter můžete začít odebírat na https://jobs.freudenberg.com/cgi-bin/appl/selfservice.pl?action=jobletter a konfigurovat.

Odběr Job Newsletteru můžete kdykoli zrušit pomocí odkazu na deaktivaci v newsletteru zasílaném e-mailem.

O nových pracovních nabídkách budete individuálně informováni e-mailem. Za tímto účelem může společnost Freudenberg & Co. KG zpracovávat kontaktní údaje. Po potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účely zasílání newsletteru. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

Jedinou povinnou informací pro zasílání newsletteru je vaše e-mailová adresa. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoli odvolat a z jeho odběru se odhlásit. Odvolání můžete oznámit kliknutím na odkaz uvedený v každém e-mailu s newsletterem.

 

Právo podat stížnost orgánu dozoru:

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s předpisy, máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Můžete se například obrátit na orgán dozoru odpovědný za naši společnost:

Státní zástupce pro ochranu osobních údajů a svobodu informací / PO Box 10 29 32 /

70025 Stuttgart / Tel.: 0711-615541-0 / E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de / Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

V zásadě se však můžete obrátit na jakýkoli úřad pro ochranu osobních údajů v Německu dle svého výběru.

 

Cookies

Kromě výše uvedených údajů jsou do vašeho počítače během používání našeho pracovního portálu ukládány soubory cookies. Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem pevném disku a přiřazené prohlížeči, který používáte. Jejich prostřednictvím proudí určité informace na místo, kde je soubor cookie nastaven (zde skrze nás). Soubory cookies nemohou spouštět programy ani do vašeho počítače přenášet viry. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější. 

 

Tento web používá při prvním přístupu na stránku cookies lištu. Pouze po aktivním souhlasu s používáním souborů cookies, které nejsou k funkčnímu provozu webu nutné, budou tyto funkce aktivovány a použity na pracovním portálu d.vinci.

a) Tento web používá následující typy souborů cookies, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže: 

 

Přechodné soubory cookie (viz b)

 • css_cookie_test: Zkontroluje, zda prohlížeč všeobecně dokáže zapisovat soubory cookies. Pokud ne, pracovní portál nebude fungovat.

           Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: d.vinci

 • css_sid: Tento relační cookie ukládá data během žádosti o práci. Relace bude po odeslání žádosti o práci vyprázdněna.

          Doména: .jobs.freudenberg.com | Feature: d.vinci

 • YSC: Tento soubor cookie umožňuje službě YouTube shromažďovat informace o využití videí hostovaných službou YouTube.
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube

 

Trvalé soubory cookies (viz c)
 

 • _ga: _ga se používá k rozlišení uživatelů a běží po dobu dvou let.
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • _gid: _gid se používá k rozlišení uživatelů a vyprší po 24 hodinách. 
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • _gat_UA-33026049-1: _gat se používá k omezení požadavků a jeho platnost vyprší po deseti minutách.
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Analytics
 • PREF, VISITOR_INFO1_LIVE: Tyto soubory cookie umožňují službě YouTube shromažďovat informace o využití videí hostovaných službou YouTube.
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube
 • CONSENT: Soubor consent cookie od YouTube pro obsah prvku iframe. 
  Doména: .youtube.com | Feature: YouTube
 • _gat_UA-XXX: Tento soubor cookie používá knihovna Google Tag Manager a obsahuje číslo „uživatelského účtu“ připojeného účtu „Google Analytics“. Tento soubor cookie se nepoužívá k identifikaci jednotlivců navštěvujících web.
  Doména: . jobs.freudenberg.com | Feature: Google Tag Manager
 • bcookie: linkedin.com

          Tento soubor cookie používá služba sociálních sítí LinkedIn ke sledování využití vestavěných služeb. (trvalé)

 • lidc: linkedin.com

          Tento soubor cookie se používá pro službu Linkedin Ad Analytics k přenosu směrování uživatele. (trvalé)

 • personalization_id: twitter.com

          Tento soubor cookie je uložen v důsledku integrace na Twitteru a souvisejících příležitostí ke sdílení na sociálních médiích. (trvalé)

 • UserMatchHistory: linkedin.com

           Tento soubor cookie se používá ke sledování návštěvníků na více webech a prezentaci relevantní reklamy na základě preferencí návštěvníka. (trvalé)

 • _fbp: facebook.com

           Tento soubor cookie používá Facebook ke zobrazení řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran. (trvalé)

 • fr: facebook.com

          Tento soubor cookie používá Facebook ke zobrazení řady reklamních produktů, například nabídek v reálném čase od inzerentů třetích stran. (trvalé)

 • lang: linkedin.com (přechodný)
 • lang: ads.linkedin.com (přechodný) Tento soubor cookie ukládá jazykovou verzi webových stránek vybraných uživatelem.

 

b) Přechodné soubory cookies se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč. To se týká zejména relačních cookies. Ty ukládají tzv. ID relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. To umožňuje rozpoznání počítače po návratu na naši webovou stránku. Relační cookies jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče. 

c) Trvalé soubory cookies jsou automaticky po určité době smazány, tato doba se může v závislosti na souboru cookie lišit. Soubory cookies můžete v nastavení zabezpečení prohlížeče kdykoli smazat. 

d) Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svých představ a např. odmítnout přijímání cookies třetích stran nebo všechny soubory cookies. Rádi bychom zdůraznili, že potom možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. 

 

 

Použití Google Analytics a Google Tag Manager


(1) Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se uloží.

V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa převedena na server společnosti Google v USA a je zkrácena tam. Jménem provozovatele této webové stránky použije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek a používání internetu provozovateli webu. 

(2) IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji od společnosti.Google. 

(3) Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebudete moci plně využívat všech funkcí tohoto webu. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto dat pomocí zásuvného modulu (pluginu) prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“. Proto jsou IP adresy zpracovávány ve zkrácené podobě, takže je nelze propojit s konkrétní osobou. Pokud shromážděné údaje obsahují osobní identifikační údaje, jsou okamžitě vyloučeny a osobní údaje jsou okamžitě vymazány. 

(5) Používáme službu Google Analytics k analyzování a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji pro vás jakožto uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy se osobní údaje přenášejí do USA, předložila společnost Google ochranný štít EU-USAwww.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právní základ používání Google Analytics – čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR.

(6) Informace třetích stran: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmínky použití: http://www.google.com/analytics/terms/de.htmlPřehled k ochraně údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html a prohlášení o ochraně osobních údajů: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Tento web také používá službu Google Analytics k analýze toků návštěvníků napříč zařízeními, která se provádí pomocí ID uživatele. Analýzu využití v různých zařízeních můžete deaktivovat ve svém zákaznickém účtu v části „Moje data“, „Osobní údaje“.

(8) Použití služby Google Tag Manager: Google Tag Manager je řešení, které umožňuje obchodníkům spravovat značky webových stránek prostřednictvím jednoho rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje značky) je doménou bez souborů cookies a neshromažďuje žádná osobní data. Nástroj spouští další tagy, které však data shromažďovat mohou. Google Tag Manager k těmto datům nepřistupuje. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, bude platit pro všechny trackovací značky implementované službou Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Kliknutím sem sběr prostřednictvím služby Google Tag Manager zamítnete.

 

 

Integrace služeb třetích stran


YouTube
(1) Do naší online nabídky jsme integrovali videa YouTube, která jsou uložena na www.YouTube.com a lze je přehrávat přímo z našeho webu. Všechna videa jsou integrována do „režimu rozšířené ochrany dat“, tzn. že YouTube nepřijímá žádné údaje o vás jakožto uživateli, pokud video nepřehrajete. Data uvedená v odstavci 2 budou přenesena pouze v případě, že video spustíte. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv.

Právní základ zpracování vašich údajů – čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR.

(2) Při návštěvě webové stránky obdrží YouTube informace, že jste navštívili odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho budou předány údaje uvedené v části “Sběr a uchovávání osobních údajů” a „Cookies“ v tomto prohlášení. K tomu dochází nezávisle na tom, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni přes účet Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil přiřazen k YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako uživatelské profily a používá je za účely reklamy, průzkumu trhu nebo přizpůsobenému designu svých webových stránek. Toto hodnocení (i uživatelů, kteří nejsou přihlášeni) se provádí zejména za účelem zajištění vhodné reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o jejich činnosti na našem webu. Proti vytváření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku, kterou musíte směrovat přímo na YouTube. 

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů na YouTube naleznete v prohlášení o ochraně údajů. Najdete zde také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA, kde podléhají ochrannému štítu EU-USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Facebook
Informace o ochraně dat při používání zásuvných modulů Facebook

Web Freudenberg obsahuje programy a doplňky ze sociální sítě Facebook. Jedná se zde o tlačítko s logem Facebooku a souvisejícím upozorněním „Sdílet“. Sociální síť je provozována společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen Facebook). Veškeré operace zpracování dat v této souvislosti neprovádíme my, ale Facebook. Není přesně známo, které operace zpracování dat Facebook provádí během a po otevření Fanpage přes uživatele. Můžeme proto poskytnout pouze následující informace na základě stavu dostupných znalostí:

Pokud jste přihlášeni na Facebook, shromažďuje Facebook údaje týkající se vašich akcí, interakcí a pohybů v rámci své sociální sítě, které společnost Facebook Inc. používá k optimalizaci svého profilu přímého marketingu, který je přizpůsoben každému uživateli, pro vlastní obchodní účely a propojuje jej s vaším profilem, vašimi registračními údaji a dalšími informacemi poskytnutými vámi nebo ostatními v rámci sociální sítě. Pro účel a rozsah shromažďování údajů společností Facebook a pro další zpracování a použití vašich údajů, stejně jako pro vaše práva a možnosti nastavení v tomto ohledu, kterými své soukromí můžete chránit, odkazujeme na informace o ochraně údajů na Facebooku, na která nemáme žádný vliv (http://www.facebook.com/about/privacy/).

I když nejste přihlášeni k Facebooku, Facebook Inc. ukládá a používá data o použitém operačním systému, verzi prohlížeče, IP adrese a místě původu, které z nich lze odvodit. Kromě toho vás může Facebook prostřednictvím tzv. „cookies“ rozpoznat jako nepřihlášeného/neregistrovaného uživatele a může statistické údaje získané ze zobrazení stránky použít při příštím přihlášení nebo první registraci k vytvoření profilu na Facebooku.“

Právní základ zpracování vašich osobních údajů – čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR

 

Twitter

Freudenberg dodržuje pokyny pro sledování konverzí a cílové skupiny šité na míru pro síť Twitter (https://support.twitter.com/articles/20172376#). Uživatelé, kteří chtějí deaktivovat zájmově orientovanou inzerci sítě Twitter, tak mohou učinit např. prostřednictvím vhodného mechanismu odhlášení definovaného službou Twitter (aktuálně zde: https://support.twitter.com/articles/20171528#). Své nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru můžete změnit na adrese http://twitter.com/account/settings. Ochrana osobních údajů na http://twitter.com/de/privacy

 

LinkedIn

Na síti LinkedIn můžete odmítnout zájmově orientovanou reklamu. https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising. Upozorňujeme, že odmítnutí takových reklam neodstraní inzeráty z navštívených stránek. Znamená to pouze, že zobrazené inzeráty nejsou nutně přizpůsobeny vašim osobním zájmům. Pokud nejste členem sítě LinkedIn, najdete zásady ochrany osobních údajů a zásady používání cookies na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Právní základ zpracování vašich osobních údajů – čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR

 

Xing

Můžete sdílet inzeráty práce na platformě XING. Zde platí zásady ochrany osobních údajů společnosti XING na https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

Právní základ zpracování vašich osobních údajů – čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a GDPR

 

 

Právo podat stížnost orgánu dozoru:

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu s předpisy, máte podle článku 77 GDPR právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Můžete se například obrátit na orgán dozoru odpovědný za naši společnost:

Státní zástupce pro ochranu osobních údajů a svobodu informací / PO Box 10 29 32 /

D-70025 Stuttgart / Tel.: 0711-615541-0 / E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de / Web: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 

V zásadě se však můžete obrátit na jakýkoli úřad pro ochranu osobních údajů v Německu dle svého výběru.