Nabídka zaměstnání

Staňte se součástí našeho inovačního týmu

INNOVATING TOGETHER. Hnací silou naší skupiny, která je předním odborníkem na technologie, je společně s kolegy, zákazníky a partnery vyvíjet inovativní výrobky a objevovat nové cesty. Přes 48 000 pracovnic a pracovníků ve více než 60 zemích usiluje o nalezení řešení, která přispívají k trvale udržitelnému rozvoji. Náš svět se stále více sceluje a rychle mění. Jste připraveni postavit se novým výzvám a chopit se nových příležitostí? Chcete společně s námi utvářet budoucnost? Staňte se součástí skupiny Freudenberg a našeho interkulturního a interdisciplinárního týmu.

Seznamte se s koncernem Freudenberg


Chcete se dozvědět více o struktuře a oblastech podnikání koncernu Freudenberg? Bližší informace naleznete na stránkách věnovaných struktuře podniku.